Trollmax

Trollmax bildades 1989 och håller till i vackra Ångsta i fastigheten bakom skolan. Tomten är stor och innehåller såväl klätterlek, pulkabacke och grillplats och med skogen som granne har vi en fantastisk miljö för olika aktiviteter.