Värdegrund

Vi arbetar för att alla ska känna,tycka och tänka trygghet, ansvar och respekt. Vårt mål är att alla ska känna sig bekräftade och viktiga, allas olikheter och likheter ska respekteras.Vi uppmuntrar alla att ta ansvar för varandra och vår miljö..