Vision

Vår vision är att barnen ska utvecklas till trygga och självständiga individer. Barnen ska lära sig att vara goda kamrater, utveckla social kompetens och lära sig allas lika värde. Genom lek, rörelse, drama och skapande bygger vi ett gott förhållande till hälsa, utveckla sinnen och fantasi.

Ge barnen förutsättningar att bli medvetna om kedjan från jord till bord och lära dem bli ansvarstagande för miljö, natur, näringsrik och närproducerad mat. med den närhet vi har till naturen, är den en bra plats att upptäcka och ta tillvara på naturens resurser.