Här kan du läsa lite mer ingående om hur det fungerar att vara förälder på Trollmax.

Styrelsen: 
Styrenlsen består av ett gäng drivna föräldrar med ett eller flera barn på kooperativet. De ser till att allt fungerar som det ska, utvecklar verksamheten och är länken mellan personalen och övriga föräldrar. 

Arbetsgrupper:
Alla föräldrar är indelade i olika arbetsgrupper som de ansvara för under ett år.

Månadsmöten:
På våra månadsmöten diskuterar vi och fattar beslut kring kooperativet och dess verksamhet, ett möte där alla får komma till tals och bli lyssnad på.

Insatsdagar:
Varje familj gör 16-20 insatsdagar per år i en familj med två föräldrar. Insatsdagar gör man på måndagar och fredagar men även de dagar som personalen behöver hjälp att täcka upp tider. 

Fixardagar:
Vi har två gemensamma fixardagar där vi tillsammans ser till att våra barn får en trivsam och fin miljö att vistas i. En äger rum på våren där vi ägnar oss åt utomhusmiljön genom att färdigställa projekt, städa, kratta m.m. Den andra är en städdag inomhus innan förskolan stänger för sommaren. Dessa dagar sker givetvis tillsammans med barnen så att alla får umgås och ha trevliga dagar tillsammans.

Roliga händelser under året:
Under hösten har vi en kickoff för att lära känna nya föräldrar, vi har en trevlig dag tillsammans med roliga aktiviteter där alla barn och föräldrar medverkar. På våren har vi en utspark och sommarfest där vi äter och leker tillsammans för att fira ut de barn som ska börja i skolan. Mellan de festerna händer de mycket andra roligheter på kooperativet så som luciafirande, sjödagen och skidloppet Trolloppet. Vi har även öppet hus under "Barnens dag" som går av stapeln på försommaren varje vår, runtom skolan här i Ångsta.